Lasinen lapsuus: tietoa ja tukea vanhempien alkoholinkäytöstä haittoja kokeville ja heitä työssään kohtaaville

Varjomaailma muutti keväällä Lasisen lapsuuden sivustolle omaksi Nuorelle-osiokseen. Myös nuorten chatit ja nettiryhmät siirtyivät sinne. Nuorten ryhmiä järjestettiin vuoden 2021 aikana kolme. Osallistujia niissä oli yhteensä 25. Yksilöchateissa kohdattiin 91 nuorta.

Aikuisten verkkoryhmiä pidettiin kaksi. Niissä oli yhteensä 25 osallistujaa. Haastava arki -hankkeessa järjestettiin neljä verkkoryhmää. Niihin osallistui yhteensä 23 pienten lasten vanhempaa. 

Vuoden aikana pidettiin kaikkiaan 16 aikuisten ryhmächattia, joihin osallistui kaikkiaan 245 henkilöä. Ryhmächateilla oli omat teemansa, kuten lasinen lapsuus parisuhteessa, hylätyksi tulemisen pelko ja vanhempien rajaaminen. Aikuisten yksilöchateissa oli vuoden aikana 91 osallistujaa.

Kuva
Lasinen lapsuus Lohjan varhaiskasvatusmessuilla

Vuoden kohokohta: Lasinen lapsuus – haastava arki -hankkeessa keskityttiin erityisesti isien tukemiseen vuonna 2021. Lasinen lapsuus ja isäerityisyys -teemasta järjestettiin kaksi ammattilaisille suunnattua seminaaria sekä kolme vertaistukiryhmää isille, joilla on lasinen lapsuus. 

Päihdelinkki: verkkopalvelu päihteistä, pelaamisesta ja muista riippuvuuksista

Päihdelinkki-sivusto tavoitti 2021 kuukausittain noin 200 000 yksilöityä kävijää. 

Päihdelinkin vertaistukialueelle kirjoitettiin vuoden aikana 9429 viestiä. Suosituin alue oli edelleen huumeiden käytön haittojen vähentämiseen perustuva Sauna. Vertaistukialueella järjestettiin kolme teemaviikkoa. Teemoina olivat vanhemmuus, ero ja päihteisiin liittyviin kuolemiin liittyvä suru. Neuvontapalvelussa vastattiin 757 kysymykseen.

Kuva
Päihdelinkin saamaa palautetta

Äitiryhmät päihteidenkäytöstään huolestuneille pienten lasten äideille tavoittivat kohderyhmäänsä hyvin. Vuoden 2021 ryhmiin osallistui yhteensä 29 äitiä.  Nimettömiä äitiryhmiä järjestetään kahdesti vuodessa yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa.

Kuva
Uusi alku -kurssin etusivu Päihdelinkissä

Vuoden kohokohta: Päihdelinkin Uusi alku – 30 päivää ilman alkoholia -verkkokurssi herätti paljon kiinnostusta. Sen tilasi vuoden aikana 2495 alkoholin käytön vähentäjää tai lopettajaa. Kurssi sai myös paljon kiitosta osallistujilta. Kurssi on kohdennettu ihmisille, jotka haluavat tarkastella omaa alkoholinkäyttöään. Ihmiset sitoutuivat kurssiin hyvin, sillä vain 7 % aloittaneista keskeytti kurssin. Kurssiin liittyvä Facebook-ryhmä kasvoi tasaisesti. Ryhmässä oli vuoden lopussa 437 jäsentä.

Kuva
Päihdelinkin saamaa palautetta

Kun Uusi alku -kurssille toivottiin jatkoa, syntyi vuoden lopussa Selvä suunta -starttiryhmä alkoholin käytön vähentäjille ja lopettajille. Siinä oli 29 osallistujaa. 

Nuortenlinkki: päihteistä ja mielenterveydestä nuorille

Nuortenlinkin alkuvuoden teemana korostui koulukiusaaminen. Nuortenlinkki tuotti kiusaamiseen havahduttavan videon yhdessä vaikuttaja ja vloggaaja Mikirotan eli Mikael Sundbergin kanssa. Videon sisältämiin kysymyksiin vastasi miltei 8 500 nuorta, jotka kertoivat kokemuksiaan kiusaamisesta.

Loppuvuonna Nuortenlinkki aloitti yhteistyössä Sobermimmin eli Wilma Tuomisen kanssa päihteetöntä elämäntapaa käsittelevän vlogi-sarjan.

Nuortenlinkin nettineuvonnassa vastattiin 277:ään nuorten kysymykseen mieltä painavista asioista. Kysymykset liittyivät esimeriksi päihteisiin, mielenterveyteen tai yksinäisyyteen. Nuortenlinkissä julkaistiin 118 nuorten kirjoittamia kokemustarinaa, ja tarinoita kommentoitiin 259 kertaa.

Kuva
Hukkaputki-pelin etusivu kännykän näytöllä

Vuoden kohokohta: Marraskuussa ehkäisevän päihdetyön viikolla toteutunut Hukkaputki-koulukampanja oli viime vuonna hyvin suosittu. Kampanjaan osallistui 1 033 yläkoululaista ja 40 opettajaa. Osallistujista 44 % koki kampanjasta olleen erittäin paljon tai paljon hyötyä. Palautteissa kiitettiin pelillisyyttä toimivaksi keinoksi käsitellä päihdetematiikkaa nuorten kanssa.

Kuva
Nuortenlinkin saamaa palautetta

Verkko-Vinkki: haittoja vähentävää ja ehkäisevää terveysneuvontaa verkossa

Verkko-Vinkki sai vuoden aikana 252 yhteydenottoa, joista valtaosa tuli Wickr:n välityksellä. Yhteydenottojen aiheiden painopiste siirtyi jonkin verran pisto- ja ongelmakäytön suuntaan. Aiheina korostuivat myös päihteiden ongelmakäytön lopettaminen ja toive anonyymeista päihdepalveluista. Käytyjen keskustelujen hyödyllisyys palautteissa oli keskimäärin 4,6 asteikolla 1–5.

Salatussa Tor-verkossa toimivilla suomalaisilla huumekauppasivustoilla oli paljon epävakautta ja muutoksia 2021. Torilauta-sivusto lopetti toimintansa marraskuussa 2020. Useammat sen tilalle tulleet sivustot olivat lopettaneet vuoden 2021 loppuun mennessä. Poikkeuksena on ollut Suomiskene-keskustelusivusto, jossa kaupankäynti ei ole sallittua. Sivuston ylläpitäjä avasi päihdetukipalveluille oman osion lokakuussa 2021.

Kuva
Verkko-Vinkki Suomiskenessa

Verkko-Vinkki piti vuoden aikana neljä koulutusta aiheena haittoja vähentävä työote sekä suomalainen päihdekauppakulttuuri ja Verkko-Vinkin tekemä työ Tor-verkossa. Koulutuksissa oli yhteensä 157 osallistujaa.

Kuva
Verkko-Vinkin saamaa palautetta

Uutena esitteenä valmistui turvallisemman pistämisen pikaopas, josta tehtiin myös juliste matalan kynnyksen toimipisteiden käyttöön. Lisäksi koottiin esite Helsingin matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluista yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Vuoden kohokohta: Yhteydenottojen määrä Verkko-Vinkkiin on kasvanut vuosi vuodelta. Kun vuonna 2020 niitä saatiin 156, vuonna 2021 yhteydenottojen määrä oli 252. Määrän kasvu on kiinnostavaa myös huomioiden Tor-verkon suomenkielisten sivujen kova myllerrys vuonna 2021.

Dopinglinkki: tietoa ja terveysneuvontaa kuntodopingista

Dopinglinkin sivustolla vieraili viime vuonna lähes 400 000 eri kävijää. Kävijöiden määrä kasvoi 55 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Dopinglinkin neuvontapalvelun puoleen käännyttiin eri kanavissa 78 kertaa.

Kuva
Dopinglinkin saamaa palautetta

Puhtaan liikunnan puolesta -toimintaverkostoon liittyi vuonna 2021 79 uutta liikunta-alan toimijaa. Vuoden lopussa toimijoiden kokonaismäärä oli 924.

Pitkälti verkkoon siirretyt koulutukset keräsivät 726 osallistujaa eri ammatti- ja opiskelijaryhmistä.