Katuklinikka: jalkautuvaa apua huumeita käyttäville ihmisille

Helsingissä, Oulussa ja Tampereella toimivalla Katuklinikalla oli vuonna 2021 yhteensä 2066 asiakasta, joista lähes 40 % tuli vuoden aikana uutena asiakkaana Katuklinikan palveluihin. Kohtaamisia oli kaikkiaan noin 4900. 

Katuklinikan työntekijät tekivät 398 hiv- ja C-hepatiittitestiä. Käyttövälineitä annettiin noin 600 000 ja otettiin vastaan noin 300 000 kappaletta. Asiakkaita saatettiin eri palveluihin noin sata kertaa.

Katuklinikalla pyritään siihen, että annettu tuki on mahdollisimman konkreettista ja asiakkaan kunkin hetkisistä tarpeista lähtevää.  

Kuva
Testaamista Katuklinikalla

Vuoden kohokohta: Vaikuttamistyöllä on Katuklinikan toiminnassa tärkeä sija. Katuklinikan työntekijöillä oli vuoden aikana 23 asiantuntijapuheenvuoroa tai mediaesiintymistä. Asiakkaiden ääni on kuulunut Katuklinikan välityksellä muiden muassa kansanedustajille, kaupunginvaltuutetuille, päihdehoitojen kehittämistyöryhmälle, sote-uudistusta valmisteleville toimijoille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille.  

Vuoden lopussa Katuklinikan työstä valmistui video. Se on nähtävissä Vimeo-palvelussa.

Osis: huumemaailmassa elävien ihmisten osallisuuden edistämistä

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Osiksen työssä kohdattiin vertaisia koronarajoitusten vuoksi lähinnä kenttätyössä kaduilla. Tsemppis-kahvilan ovelta jaettiin evästä ja tietoa palveluista. Kahvilan ovet päästiin avaamaan syyskaudella. Uusia kasvoja saatiin toimintaan mukaan aktiivisen kenttätyön ansiosta. 

Vuoden aikana Tsemppis-kahvilassa oli 702 käyntiä. Kaupungilla kohtaamisia oli 1690. 

Kuva
kävelyllä Osiksen leirillä

Syksyllä pidettiin perinteinen kahden yön vertaisleiri. Jaksamista ladattiin arkeen ryhmäkeskusteluilla ja mukavalla yhdessäololla.

Osis-toiminnan 10-vuotisjuhlia vietettiin webinaarin merkeissä lokakuussa. Tapahtuma keräsi 74 osallistujaa, jotka saivat tietoa ja näkemyksiä vertaisuudesta ja sen eri tasoista. Puhujavieraina kuultiin alan konkareita ja vertaisia. 

Kuva
Osiksen saamaa palautetta

Vuoden kohokohta: Vertaisille järjestettiin koulutuksia kerran viikossa Helsingin Kontulan Symppiksen tiloissa. Aiheina olivat turvallisempi pistäminen, vertaisuus eri tasoineen, sote-palvelupolut, yliannostukset, hätäensiapu ja tartuntataudit. Koulutuksiin osallistui noin kymmenen vertaista koulutusta kohden. Vertaiset saivat päivitettyä tietoa ja tukea vertaistoimintaan. Myös uusia ideoita syntyi toteutettavaksi.

Kuva
elvytystä opettelemassa Osiksen ensiapukoulutuksessa

Völjy: asumisen tukea huumeita käyttäville ihmisille

Völjyn toiminnassa kohdattiin vuoden 2021 aikana 182 asiakasta. Toimitiloissa oli 980 käyntiä ja kotikäyntejä tehtiin 325. Toimipiste oli koronarajoitusten vuoksi avoinna asiakkaille vain noin kolmanneksen vuodesta. Erilaisia ryhmätapaamisia pidettiin tai retkiä tehtiin 32.

Kuva
Völjyn väkeä keilaamassa

Vuotta 2021 leimasi myös vuokrasopimusten irtisanominen Tampereen Kissanmaalla ns. Hipposkylän asuinalueella, jossa talot purettiin osittain. Useampi Völjyn asiakas asui alueella. Heille kaikille löytyi uusi vuokra-asunto tai paikka tuetun asumisen yksiköstä. Muuttoprosessi oli asukkaille monella tavalla raskas ja tuotti paljon konkreettista avun ja tuen tarvetta.

Traumainformoitu työote on vuosia ollut Völjyssä keskeinen asiakastyön orientaatio.  Asiakkaiden palautteissa välittyivät koettu turvallisuus, luottamus ja voimaantuminen. Ne ovat myös keskeisiä traumainformoidusta johdettuja periaatteita Völjyn asiakastyössä. 

Kuva
Völjyn saamaa palautetta

Vuoden kohokohta: Yhteistyö on edellytys monissa asiakkaiden vyyhtiytyneissä tilanteissa. Kelan kanssa jatkettiin kahdenvälistä yhteistyötä nopeita ratkaisuja vaativissa etuusasioissa, Tampereen aikuissosiaalityön kanssa toteutettiin kolmiosainen traumainformoidun työotteen koulutus ja Tampereen vuokra-asunnot oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä asuttamisessa ja häätöjen ehkäisyssä.

Tykö-hanke: etsivää asunnottomuustyötä

Tampereella Völjyn yhteydessä toimivan Tykö-hankkeen tavoitteena on löytää asumisuhan alla olevia tai asunnottomia huumeita käyttäviä henkilöitä. Heidän tuen tarpeensa pyritään tunnistamaan ja luomaan luottamuksellinen vuorovaikutussuhde avun vastaanottamisen ja välittämisen mahdollistamiseksi. Lähtökohtana on traumatietoinen ja rinnalla kulkeva työote.   

Hankkeessa tavoitettiin toimintavuonna 60 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä, joista 30 oli hankkeen tiiviissä tuessa. Asiakkaiden kanssa oli 392 tapaamista ja lähes 600 puhelua. 

Kuva
Tykön työntekijät kaupungilla

Asumistilanteeseen löytyi ratkaisu 16 asiakkaan kohdalla. He ovat saaneet asunnon tuetun asumisen yksiköstä tai häätö on ehkäisty. Usean asiakkaan kanssa on hankittu henkilöllisyystodistus ja verkkopankkitunnukset.

Vuoden kohokohta: Kun hankkeessa on mietitty teemoja liittyen asiakas-työntekijäsuhteen onnistumiseen, on päädytty kolmeen tekijään. Ne ovat aika, traumatietoinen työote ja sosiaalinen markkinointi. Tarvitaan tarpeeksi aikaa asiakastyöhön ja työn herättämien kokemusten jakamiseen työparin kanssa, ymmärrystä siihen, että luottamus ja turvallisuus rakentuvat pikkuhiljaa ja joka tilanteessa uudelleen sekä tarjolle jotain, jonka asiakas kokee arvokkaaksi.

Vapaaehtoistoiminta: jalkautumista, kohtaamista, auttamista

Vapaaehtoistoiminta käynnistyi tammikuussa 2021. Vuoden lopussa A-klinikkasäätiöllä oli 139 vapaaehtoista. Toiminta alkoi käyttövälineiden pakkaamisella Katuklinikalle. Vuoden aikana koottiin noin 1000 käyttövälinepussia ja noin 2000 kaduilla jaettua hätäapupussia vapaaehtoisten voimin. 

Kun kaduilla todennettiin tarve hygieniatarvikkeille ja ruualle, aloitettiin jalkautumiset. Kevään ajan jalkauduttiin kerran viikossa jakamaan ruokaa, hygieniatarvikkeita ja lahjoitettuja villatuotteita. Syksyllä jalkautumisia lisättiin ja toiminta laajeni myös Tampereelle.

Kuva
vapaaehtoistoiminnan saamaa palautetta

Viikoittaisia ympäristötyön kierroksia tehtiin Vallilan-Kallion tienoilla. Kaduilta ja puistoista siivottiin likaisia ruiskuja, neuloja ja muita käytön roskia. Siivoustalkoita pidettiin 11 kertaa.

Marraskuussa vapaaehtoistoiminta aloitti Keskustakirjasto Oodissa kerran viikossa aamukahvinurkkauksen, jossa vapaaehtoiset tarjoavat kahvia ja jutteluseuraa heikommassa asemassa olevien kanssa. Aamukahvihetkiä ehdittiin pitää viisi kertaa.

Kuva
Lahjoita lämpöä -keräyksellä saatuja lapasia jakamassa

Vuoden kohokohta: Lahjoita lämpöä -keräyksellä saatiin noin 14 000 villatuotetta. Sukat, lapaset ja pipot menivät jakoon kerätyillä paikkakunnilla. Helsingissä ja Oulussa kaupunginkirjastot toimivat keräyspisteinä. Keräys järjestettiin yhteistyössä Ehyt ry:n kanssa.

Jalma: jalkautuvaa ja etsivää työtä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa

Jalma-hanke aloitti toimintansa A-klinikkasäätiössä kesäkuussa 2021 yhden kahden hengen työparin voimin Helsingissä. Hankkeen työntekijät tarjoavat kohtaamilleen nuorille tukea ja työkaluja elämäntilanteensa selvittämiseen. Jalma kontaktoi vuoden aikana 120 nuorta, ja yksilöohjausta sai 47 nuorta.

Jalman työntekijät on otettu erittäin hyvin vastaan. He ovat päässeet jalkautumaan monipuolisesti kouluihin, kirjastoihin ja saaneet hyvän käsityksen siitä, missä heidän kohderyhmänsä aikaansa viettää.  

Vuoden kohokohta: Socus ry järjesti kesällä Helsingissä monikuluttuurisen urheilutapahtuman, johon Jalma-hanke jalkautui useana päivänä. Työntekijät kohtasivat turnauksen aikana satoja nuoria. Tapahtumassa korostui liikunta mukavana tapana viettää aikaa yhdessä päihteettömästi. Se lisää nuorten hyvinvointia ja se on yksi tapa ehkäistä syrjäytymistä. Socus ry palkitsi Jalman tapahtumassa kunniamaininnalla.

Kuva
Jalma-hankkeen ja Hadiya-hankkeen porukkaa

Etsivä nuorisotyö: räätälöityä tukea ja apua 

Salossa työskentelevä etsivä nuorisotyöntekijä sai vuonna 2021 yhteensä 56 yhteydenottopyyntöä. Yhteys saatiin 49 nuoreen, ja heistä 39:n kanssa jatkettiin pitempiaikaista työskentelyä. Yhteyttä ottivat eniten nuoret itse tai heidän vanhempansa. Noin kolmasosa yhteydenotoista tuli sosiaalitoimesta.

Yksi vuoden toimintamuodoista on ollut lisääntynyt vanhempien neuvonta. Heidän kanssaan on tehty yhteistyötä liittyen omien nuorten tilanteisiin ja myös vanhempia on ohjattu tarvittavien palveluiden piiriin.