Vaikuttamistoiminta: kampanjointia ja keskusteluja

Vuosi 2021 merkitsi A-klinikkasäätiön vaikuttamistoiminnalle uusia kierroksia rattaisiin. Kesäkuun kuntavaaleihin rakennettiin somekampanja teemalla Rakenna kunta, jonka turvaverkot eivät petä. Vaalikampanjointi sai jatkoa aluevaaleissa tammikuussa 2022.

Kuva
kuntavaalikampanjan twitter-kuva

Syksyllä vaikuttamistyö jatkui kutsumalla päättäjiä vierailuille tutustumaan A-klinikkasäätiön haittoja vähentävään työhön. 

Vuoden kohokohta: Keskusteluissa helsinkiläisten kaupunginvaltuutettujen kanssa tuotiin esiin huoli siitä, että nuorilta 18–25-vuotialta päihteidenkäyttäjiltä puuttuu palvelut yhden katon alle kokoava päivätila. Loppuvuoden ilonaiheisiin kuului A-klinikkasäätiön saama Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön myöntämä apuraha hankkeen esiselvitykseen. Esiselvitys nimellä Yksikin kuolema on liikaa käynnistyi alkuvuonna 2022.

Riippuvuudet nyt: alan ajankohtaisseminaari 

Riippuvuudet nyt 2021 -webinaari keräsi 297 osallistujaa. Webinaari keskittyi haittoja vähentävään työhön. Aamupäivän aikana kuultiin kokemuksia A-klinikkasäätiön Katuklinikan, Völjyn ja Tykön toiminnasta. Kolmatta kertaa järjestetty tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa alan ammattilaisten kohtaamispaikkana.

Kuva
Katuklinikan esitys Riippuvuudet nyt -webinaarissa

Neljä viidestä palautekyselyyn vastaajasta kertoi voivansa hyödyntää webinaarin oppeja työssään hyvin tai erinomaisesti. Palautteissa tapahtuman  koetun hyödyn arvosanaksi tuli 3,9 asteikolla 1–5. 

Webinaarin puheenvuorojen tallenteet ovat katsottavissa Riippuvuudet nyt -sivuilla.

Kuva
palautetta Riippuvuudet nyt -webinaarista

Eettinen foorumi

Eettinen foorumi järjestettiin teemalla Rikollisen leima otsaan vai huumeriippuvaisten auttamista? Webinaari haastoi pohtimaan huumeita käyttäviin kohdistuvia leimaavia mielikuvia ja käytäntöjä. Webinaarissa oli 228 osallistujaa. Tapahtuma sai koetun hyödyn arvosanaksi 4,1 asteikolla 1–5.

Eettisen foorumin esityksistä koostettiin yhteenveto Tietopuuhun.

Kuva
palautetta Eettisestä foorumista

Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön webinaarit

Kahteen kokemusasiantuntija- ja vertaistyön webinaariin osallistui yhteensä 355 henkilöä. Kevään webinaarissa pohdittiin kokemustiedon ja tutkitun tiedon vuoropuhelua päihde- ja mielenterveystyössä. Syksyn webinaari nosti esille kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden päihdetyön kehittämisessä.

Kuva
kuvakaappaus tutkitun tiedon ja kokemustiedon vuoropuhelun webinaarista

Puheeksioton verkkokurssit

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja alan opiskelijoille suunnatulle Puheeksioton perusteet -verkkokurssille rekisteröityi 1597 uutta henkilöä vuonna 2021. Työpaikkojen työhyvinvoinnin avainhenkilöille suunnattu Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi sai 166 uutta osallistujaa.

Nopsa: nopean huumetiedon verkosto 

Nopsan tapaamisten painopiste siirtyi vuonna 2021 kokemustenvaihdosta minikoulutuksiin. Vuoden aikana pidettiin viisi koulutusta. Nopsan koulutusten  teemoina oli muiden muassa synteettiset opioidit ja psykoosien yhteys päihdekäyttöön. 

Koulutuksissa oli keskimäärin 40 osallistujaa. Niiden koetun hyödyn keskiarvoksi tuli 4,2 asteikolla 1–5. 

Yhteispelillä!: toimintaa rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn tueksi 

Yhteispelillä!-hankkeen pilottialueilla Espoossa ja Kymenlaaksossa pidettiin vuoden 2021 aikana 10 sote-ammattilaisille suunnattua rahapelihaittojen ehkäisyn koulutusta. Niihin osallistui 231 työntekijää. Koulutukset käsittelivät rahapelihaittoja yleisesti, puheeksiottoa, tunnistamista ja lyhytneuvontaa sekä erilaisia asiakastilanteita.

Kuva
Yhteispelillä-hankkeen mainoskuva

Yhteispelillä!-hankkeen koulutukset pidettiin yhteistyössä hankekumppaneiden Ehyt ry:n ja Sovatek-säätiön Pelituki-toiminnan kanssa. Osallistujat arvioivat koulutuksen parantaneen huomattavasti heidän valmiuksiaan ottaa rahapelaaminen puheeksi.

Muun muassa talousneuvojille ja maahanmuuttajia kohtaaville paikallistoimijoille pidettiin kevyempiä koulutustilaisuuksia. Niissä jaettiin tietoa pelihaitoista ja lisättiin valmiutta ohjata apupalveluihin. Näissä koulutuksissa kohdattiin 136 työntekijää 18 organisaatiosta. 

Yleisiä kansalaisille suunnattuja infotilaisuuksia rahapelaamisesta pidettiin kasvokkain esimerkiksi kirjastoissa, kohtaamispaikoissa ja videovälitteisesti. Kymmenen tilaisuutta tavoitti 710 osallistujaa. 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Tiltti käynnistettiin Espoossa, Kotkassa ja Haminassa. Tiltti-tukipisteissä on tarjolla tukea rahapelaamisen hallintaan ammattilaisilta ja kokemusasiantuntijalta. Matalan kynnyksen toiminnassa kohdattiin 76 pelaajaa ja heidän läheistään. Tilttiä ylläpidetään Espoossa yhdessä Sininauhaliiton ja Kotka-Haminassa Kaakkois-Suomen Sininauhan kanssa.

Vuoden kohokohta: Pilottialueiden palvelupolkujen kehittämistyöryhmät käynnistyivät toimintavuonna onnistuneesti. Pohjatyönä Yhteispelillä!-hanke selvitti pilottialueilla rahapeliongelmiin liittyvää tukea ja hoitoa. Kävi ilmi, että pelaajilla on haasteita hoidon löytämisessä ja hoidon tarjoaminen läheisille on vielä vierasta. Yksi molemmille pilottialueille asetettu tärkeä kehittämistehtävä oli apu- ja hoitotietojen löytyminen selkeästi kaupunkien verkkosivuilta.

Arviointi- ja laatutiimi: alueellisia yleisötilaisuuksia ja webinaareja

A-klinikkasäätiön Arviointi- ja laatutiimi ja Espoon kaupunginkirjasto järjestivät yhteistyössä toukokuussa webinaarin naisten alkoholin riskikäytöstä. Webinaarissa pohdittiin muun muassa, miten naiset käyttävät alkoholia, millaisia haittoja alkoholinkäyttöön liittyy sekä mitä hyviä puolia selvinpäin olemisessa on. Suoraa lähetystä seurasi 103 henkilöä.

Kuva
tapahtuma Sellon kirjastossa Espoossa

Espoossa järjestettiin kaikkiaan kolme yleisötilaisuutta. Paikkoina olivat Sellon kirjasto ja Ison Omenan palvelutori. Tapahtumien teemoina olivat alkoholi ja hyvinvointi, ikääntyneet ja alkoholi sekä asema riippuvaisen läheisenä. Tapahtumissa kuultiin puheenvuoroja, keskusteltiin kävijöiden kanssa ja jaettiin Audit-testejä. Ikääntyneet ja alkoholi -teemapäivä järjestettiin myös Jyväskylässä Piippurannan klubitalolla.

Vuoden kohokohta: Yhteistyössä Espoon alueella toimivien päihdealan järjestöjen kanssa järjestettiin kaksi webinaaria Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöille. Niissä järjestöt kertoivat toiminnastaan ja palveluistaan. Webinaareihin osallistui yhteensä 118 sote-ammattilaista. Webinaarien tavoitteena oli kehittää päihde- ja riippuvuustyön yhteistyötä ja sujuvia palveluketjuja järjestöjen ja sote-palveluiden välille. 

Kuva
palautetta Espoon järjestöwebinaarista