MIPA 2.0: päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Tutkimusohjelma keskittyi 2021 pienoisetnografisiin tutkimuksiin matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. Aineistojen pohjalta syntyivät tutkimusartikkelit kolmesta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta. 

Aktiivisesti päihteitä käyttävien kohtaamispaikassa keskeistä oli turvallinen tila levähtää arjesta, maksuton ruoka ja mahdollisuus saada apua ongelmiin. Mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikka näyttäytyi arjen merkityksellisenä turvapaikkana, jossa kävijöiden yksinäisyys ja ahdistus helpottivat ja omasta sairaudesta saattoi hetkeksi irrottautua. A-killan päiväkeskuksen aktiivisimmat kävijät muodostivat tiiviin yhteisön, jolle päiväkeskus oli muodostunut ”varakodiksi”. Kaikissa kohtaamispaikoissa toiminnan perustana oli kävijöiden arvostava ja luottamuksellinen kohtaaminen.

Tutkimuksen keskeisiä havaintoja esiteltiin verkkoseminaarissa marraskuussa.

Kuva
Mipan saamaa palautetta

Tutkimusohjelman järjestökyselyyn vastasi 166 päihde- ja mielenterveysyhdistystä. Tulosten mukaan yhdistysten toiminta oli monimuotoista. Tukea tarjottiin yhä useammin verkossa. Päihdeyhdistyksissä painottui jalkautuva työ, ruoka-apu ja kuntouttava työtoiminta, mielenterveysalalla kasvokkainen vertaistuki. Kyselyn keskeisistä tuloksista koostettiin infograafijulkaisu.

Kuva
infograafi MIPAn järjestökyselyn tuloksista

Vuoden kohokohta: Tutkimustuloksia jaettiin aiempaa aktiivisemmin somekanavissa. Kevään someteemaviikolla kerrottiin tutkimustuloksia koronan vaikutuksista järjestötyöhön ja ihmisten arkeen. Syksyllä viestittiin järjestökyselyn keskeisistä tuloksista #MIPAmaanantai-aihetunnisteella. 

Päihdelinkki: verkkopalvelu päihteistä, pelaamisesta ja muista riippuvuuksista

Päihdelinkissä julkaistiin uusina tietosisältöinä Eron ABC -tietopaketti, rahapelaamisen tehtäväkirja sekä Apua seksi- ja pornoriippuvuuteen -tehtäväkirja. Audit-esite uudistettiin ja tuotettiin Alkoholi ja lääkkeet -juliste. Päihdelinkin tietopankissa julkaistiin neljä uutta artikkelia.

Nuortenlinkki: päihteistä ja mielenterveydestä nuorille

Nuortenlinkissä uusina sisältöinä julkaistiin muiden muassa uusi animaatio Päihteet ja aivot ja tietoartikkeli Itsetuhoisuus ja itsemurha-ajatukset. Nuortenlinkkiin avattiin myös blogiosio. 

Nuortenlinkin tietoartikkeleista luetuimpia vuonna 2021 olivat artikkelit teemoista seksi, kannabis, koulu-uupumus, kannabiksen ja alkoholin yhteiskäyttö sekä itsetuhoisuus. 

Dopinglinkki: tietoa ja terveysneuvontaa kuntodopingista

Dopinglinkin suosituinta artikkelia pistämisen riskeistä englanniksi luettiin 2021 yli 90 000 kertaa. Suomenkielisistä sivuista suosituin oli Anaboliset steroidit ja testosteroni -tietoartikkeli, jota luettiin lähes 14 000 kertaa.

Kuva
Dopinglinkin podcastin toisen kauden mainoskuva

Vuoden kohokohta: Dopinglinkin podcastin toinen tuotantokausi oli menestys ja kasvatti myös ensimmäisen kauden kuuntelukertoja. Podcast keräsi kaikkiaan 5 204 kuuntelua vuoden aikana. Uuden kauden teemat vaihtelivat lääketieteestä, rikoksiin, viranomaisiin ja käyttökokemuksiin. Podcastin kaikki jaksot löytyvät Spotifysta ja Dopinglinkin verkkosivuilta.

Lasinen lapsuus: tietoa ja tukea vanhempien alkoholinkäytöstä haittoja kokeville ja heitä työssään kohtaaville

Lokakuussa 2021 julkaistiin yhdessä Lohjan kaupungin lapsia, nuoria ja perheitä kohtaavien toimijoiden kanssa työstetty Päihteet perheessä – Tue ja auta lasta ja perhettä -toimintamalli. Se antaa työntekijöille välineitä tilanteisiin, joissa läheisen aikuisen päihteiden käyttö tai muut riippuvuudet varjostavat lapsen tai nuoren elämää. Tavoitteena on poistaa häpeää ja helpottaa avun saamista. Toimintamalli perustuu päihteiden käytön ja vaikutusten systemaattiseen puheeksiottoon.

Marraskuussa julkaistiin erityisesti alakouluille suunnattu traumainformoituun työotteeseen perustuva Armas-materiaalipakki. Se antaa ammattilaisille tietoa ja konkreettisia työkaluja haastavasta elämäntilanteesta tulevan lapsen tukemiseen ja voimaannuttamiseen. Armaksen on koostanut opinnäytetyönään Aija Puumalainen Karelia-ammattikorkeakoulusta. Lasinen lapsuus -työ on toiminut opinnäytetyön toimeksiantajana.

Tietopuu: tukea päihde- ja mielenterveystyön kehittämiselle

Päihde- ja mielenterveystyön kehittämistä tukevalla Tietopuu-sivustolla julkaistiin vuoden aikana 150 uutta ajankohtais- ja tutkimusjulkaisua. Uusia sisältöjä tuotettiin muun muassa kuntien kanssa tehdyssä kehittämistyössä nousseista teemoista ja päihdepalveluiden kilpailutuksiin ja tulevan sote-järjestelmän eettisiin haasteisiin liittyen.

Kuva
Tietopuu-sivuston etusivu

Sähköisten palvelujen yleiskoordinaation tiedontuotanto

A-klinikkasäätiön sähköisten palvelujen yleiskoordinaatio tuotti videoita Asunnottomien yö -tapahtumaan. Videoissa tarkasteltiin päihteiden, asunnottomuuden ja rikoskierteen vaikeaa yhtälöä Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

Kuva
kaappauskuva videosta, teskti: Se on aika lailla tärkein, että heti kun vankilasta vapautuu, niin no heti paikka mistä saa asunnon heti.

Videoita katsottiin yhteensä yli 9000 kertaa A-klinikkasäätiön Youtube- ja Facebook-kanavilla, ja niiden lisäksi tapahtuman omassa livestreamissa. Videot jaettiin myös Helsingin, Tampereen ja Oulun kaupunginvaltuutetuille saateviestillä, jossa toivottiin nopeampaa apua ihmisille.

Sähköisten palvelujen yleiskoordinaatio osallistui asiantuntijatyöhön muiden muassa Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi -sivuston päihdeosion kehittämisessä, Työturvallisuuskeskuksen sähköisen päihdeoppaan tuotannossa sekä Työterveyslaitoksen päihdeohjelmaoppaan tuotannossa.

Sosiaalisen työllistämisen sähköistä tukipakettia kehitettiin. Päihdepäiville tuotettiin seminaari sosiaalisesta työllistämisestä.

Vuoden kohokohta: Videotuotanto oli voimaannuttava kokemus ja vahva osaamisen kasvattaja myös työelämävalmiuksiaan kehittäneelle A-klinikkasäätiön Paikka auki -työntekijälle, joka kuvasi ja editoi videot työpaikkaohjaajansa tuella.